TDD

Mladi Val - Onda Giovane

Za mlade po letih in v srcu


Oddaja v živo, ki spodbuja aktivno sodelovanje mladih poslušalcev. Gre za mozaično oddajo, namenjeno pretežno mlajši generaciji, katere voditelji in vsebine (študij, delo, potovanja, aktualne teme, glasba) sledijo okusom mladostnikov.

Programma in diretta mirato a valorizzare la collaborazione attiva degli ascoltatori. Il contenitore è indirizzato specificamente all'ascolto giovanile, con conduttori e tematiche (studio, lavoro, viaggi, attualità, musica) scelti tenendo conto delle preferenze dei giovani.od ponedeljka do sobota ob 15.00  -  da lunedì a sabato alle 15.00 

Še nekaj o oddaji - Info aggiuntive sul programma

 • Uredništvo - A cura di

  Ivo Tull
  Pavel Volk

 • Stik - Contatti

  ivo.tull@rai.it
  pavel.volk@rai.it
  mladival@rai.it