RAIPLAY

Kulturni dogodki - Avvenimenti culturali

Kulturne, knjižne in literarne novosti

KULTURNI DOGODKI so tedenska oddaja s kulturno in literarno vsebino, ki se osredotoča predvsem na knjižne novosti slovenske skupnosti v Italiji in Avstriji. V ospredju pozornosti so tudi knjižne novitete iz bližnje Slovenije, posvečene slovenski manjšini v Italiji.

Gli AVVENIMENTI CULTURALI a programmazione settimanale sono una terza pagina letteraria e culturale che riporta in primo luogo le notizie sulle novità editoriali che riguardano le comunità slovene in Italia ed in Austria. Con particolare attenzione sono seguiti anche gli eventi editoriali della vicina Slovenia attinenti alla realtà  della minoranza slovena in Italia.

PODCAST

Petek ob 18.00 - Ponovitev sobota ob 8.10
Venerdì alle 18.00 - In replica sabato alle 8.10

ŠE NEKAJ O ODDAJI - INFO AGGIUNTIVE SUL PROGRAMMA

  • Uredništvo - A cura di

    Marija Brecelj

  • Stik - Contatti

    marijadoroteja.brecelj@rai.it