RAIPLAY

Magazin

Tedenski obzorniki v sodelovanju z Radiom Slovenija in Slovenskim programom ORF

Tedenski  Obzorniki se tematsko vrstijo na 4 tedne:
predvsem  so to oddaje o aktualnih temah z dvema voditeljema v studiu, obogatene s pričevanji soudeleženih oseb in s strokovnimi poglobitvenimi prispevki, posvečenimi srednjeevropskim narodom in kulturam. Oddaje predstavljajo in analizirajo dogodke, vezane na življenje in danosti slovenske skupnosti, skozi besede ljudi, ki so jih doživeli v prvi osebi, ali strokovnjakov. Nova je oddaja Glasovi svetov na družbeno, kulturno in politično tematiko v obliki debate, ki jo vodi odgovorni urednik in režiser, medtem ko je za zunanje posege poskrbljeno preko elektronske povezave. Oddajo pripravlja Deželni sedež RAI iz Trsta v sodelovanju z Radiom Slovenija iz Ljubljane in z Deželnim sedežem ORF iz Celovca. 

 

I Magazine propongono a cicli di 4 settimane delle trasmissioni di attualità, caratterizzate dalla doppia conduzione in studio e arrichite dalle testimonianze dei protagonisti e dalle schede di approfondimento con contributi che concernono i popoli e le culture della mitteleuropa.La trasmissione recupera e analizza fatti ed eventi, legati alla realtà della comunità slovena, raccontati con la voce dei protagonisti e degli esperti.

Le trasmissioni si alternano con un appuntamento radiofonico di attualità socioculturale e politica in forma di dibattito, condotto in studio dalla  responsabile del programma, con collegamenti esterni  ed è realizzato dalla sede regionale Rai di Trieste in collaborazione con Radio Slovenija di Ljubljana e con la sede regionale ORF di Klagenfurt.Nedelja 12.00, ponovitev ponedeljek 10.10  
Domenica 12.00, replica lunedì  10.10  

Še nekaj o oddaji - Info aggiuntive sul programma

  • Uredništvo - A cura di

    Deva Pincin
    Peter Rustia

  • Stik - Contatti

    magazine@rai.it