RAIPLAY

Glasbene Oddaje - Programmi musicali

Za vsakogar nekaj iz bogate glasbene zakladnice

"Iz domače zakladnice" -  sreda ob 13.20 (ponovitev: nedelja ob 10.00)

 Oddaja, ki jo vodi Aleksi Jercog, je posvečena predstavitvi izvajalcev in skupin ter napovedi nastopov na samostojnih in skupnih koncertih, novih plošč in založniških pobud na področju narodne glasbe, predvsem slovenske narodnozabavne glasbe. V oddaji najdejo svoj prostor tudi intervjuji s priznanimi glasbeniki ter predstavitve in reportaže s koncertov, ki jih spremljajo novi in zgodovinski posnetki, posnetki v živo in dragocenosti iz našega radijskega arhiva.

"Musica locale" - mercoledì alle 13.20 (replica: domenica alle 10.00)

 La trasmissione condotta da Aleksi Jercog è dedicata alla presentazione di esecutori e gruppi, di concerti e rassegne, di novità discografiche e iniziative editoriali nel campo della musica folk, soprattutto di quella slovena. Interviste con noti musicisti, presentazioni e reportage dei concerti, accompagnati da un lato da brani di recente uscita e incisioni storiche, dall’altro da registrazioni sul campo e riproposizioni dall’archivio della nostra emittente, sono gli ingredienti principali della trasmissione.

 

"Glasbeni magazin" - sreda ob 18.00 (ponovitev: četrtek ob 10.10) 

Mozaična oddaja z več voditelji, posvečena klasični glasbi, predvsem pa aktualnim temam s klasičnega glasbenega prizorišča. Odgovorni urednik je Aleksi Jercog.

"Music magazine" - mercoledì alle 18.00 (replica: giovedì alle 10.10) 

Trasmissione-contenitore, condotta a più voci e curata da Aleksi Jercog, dedicata alla musica classica, in cui vengono approfonditi gli argomenti musicali di più stretta attualità.

 

"Jazz odtenki" - sobota ob 17.10 

Oddaja, ki jo vodi Aleksi Jercog, je posvečena predstavitvi izvajalcev in skupin, nastopov na samostojnih in skupnih koncertih, novih plošč in založniških pobud na področju jazzovske glasbe. Poslušalce obvešča o jazzovskih prireditvah s predstavitvami in reportažami, a tudi z intervjuji s svetovno priznanimi izvajalci, ki nastopajo v naših dvoranah. Oddaja ne zanemarja niti zgodovine jazza; predvajajo se namreč tudi zgodovinski posnetki.

"Jazz e dintorni" - sabato alle 17.10 

La trasmissione condotta da Aleksi Jercog è dedicata alla presentazione di esecutori e gruppi, di concerti e rassegne, di novità discografiche e iniziative editoriali nel campo della musica jazz. Ai radioascoltatori viene data notizia degli eventi jazzistici con presentazioni e reportage, ma anche con interviste agli esecutori di fama mondiale che fanno tappa nelle nostre sale da concerto. Non mancano nemmeno riferimenti alla storia del jazz mondiale con incisioni storiche.

 

"Nabožna glasba" - nedelja ob 11.10 

Kotiček predstavlja sakralno glasbo raznih skladateljev, predvsem tistih, katerih obletnice se slavijo v tekočem letu. Pri tem je posebna pozornost posvečena slovenskim avtorjem in zgodovinskim posnetkom iz našega arhiva. Izbrana glasba upošteva tudi koledar cerkvenih praznikov.

"Musica sacra" - domenica alle 11.10 

Nella rubrica vengono presentate approfonditamente le musiche religiose di vari compositori, soprattutto di quelli di cui si celebrano anniversari nel corso dell’anno. Particolare attenzione viene rivolta ai compositori sloveni, nonché alle registrazioni storiche presenti nel nostro archivio. Le musiche scelte seguono altresì il calendario delle festività religiose.

 

"Z naših prireditev" - nedelja 17.30 

Oddajo, ki jo urejajo Marija BreceljTamara Stanese in Aleksi Jercog, sestavljajo posnetki raznih kulturnih dogodkov, ki jih je pripravila naša radijska postaja: posnetki glasbenih koncertov, okroglih miz, seminarjev in drugih prireditev se torej oddajajo s časovnim zamikom.

"Prima fila" - domenica alle 17.30 

In questa rubrica, curata da Marija Brecelj, Tamara Stanese e Aleksi Jercog, vengono riproposte agli ascoltatori le registrazioni di avvenimenti culturali di vario carattere, effettuate dalla nostra emittente: concerti musicali, tavole rotonde, seminari ed altro, organizzati da associazioni culturali slovene da Muggia a Tarvisio, vengono dunque trasmessi in vivo differito.

 

"Glasbene muze" - ponedeljek ob 10.10 

Srečanje z žensko platjo glasbene ustvarjalnosti: oddaja razkriva edinstvene ženske like, ki so s svojim glasom, z glasbili in s plesom preobrazili glasbeno interpretacijo, vizijo in izrazje in pustile neizbrisno sled v glasbi kot slušni, a tudi kot vidni umetnosti. Za zasnovo in besedila niza je poskrbela Tamara Stanese.

"Le muse della musica" - lunedì alle 10.10

Un appuntamento con la musica al femminile e non solo: nella trasmissione scopriremo i miti che hanno rivoluzionato con la loro voce , con gli strumenti ma anche con il ballo l’interpretazione, la visione e l’espressione della musica sia come arte uditiva, ma anche visiva…ciclo ideato, scritto e creato da Tamara Stanese.

 
"Jutranji gost" - torek ob 8.40 

Kratka srečanja z mladimi glasbeniki, ki pripovedujejo o svojem odnosu s svetom, ki jih obdaja, o glasbi, ki je del njihovega vsakdana, in o razlogih, zaradi katerih so izbrali glasbo kot svoje bistveno izrazno sredstvo

"L’ospite musicale" - martedì alle 8.40

Brevi incontri con giovani musicisti che raccontano il loro rapporto con il mondo che li circonda e di come la musica faccia parte del loro quotidiano ed il perché hanno scelto la musica per esprimere se stessi."Zborovska glasba" - petek ob 13.20 

Oddaja opisuje stvarnost zborovske glasbe v deželi in predstavlja aktualne teme ter napovedi in reportaže zborovskih koncertov in natečajev. Vsebuje tudi intervjuje z glavnimi predstavniki zborovske glasbe na obali in v tujini.

"Musica corale" - venerdì alle 13.20

Trasmissione che tratta la realtà corale regionale  con temi di attualità, concerti, concorsi e rassegne corali. Interviste con i protagonisti della realtà locale del litorale, ma anche estera.

 


"Srečanje z mitom" - 
Dietrich Fiescher Dieskau - Veliki mojster samospeva - sobota ob 9.00 

Niz oddaj je posvečen velikanu vokalnega izražanja in interpretacije samospevov: poslušalci bodo lahko odkrili svet samospeva, spoznali njegov čustveni naboj in se seznanili z umetniki, ki so prispevali k revoluciji v interpretaciji samospevov. Besedila in režija: Tamara Stanese.

"Incontro con il mito" - Dietrich Fiescher Dieskau - sabato alle 9.00

Ciclo di trasmissioni dedicato al mito dell’espressione vocale nell’interpretazione dei lieder, scopriremo il suo mondo, esploreremo le sue passioni e conosceremo le persone che hanno contribuito alla rivoluzione dell’interpretazione dei lieder. Testi e regia di Tamara Stanese.

ŠE NEKAJ O ODDAJI - INFO AGGIUNTIVE SUL PROGRAMMA

 • Uredništvo - A cura di

  Aleksi Jercog
  Tamara Stanese

 • Stik - Contatti

  040-7784281
  aleksi.jercog@rai.it
  040-7784381
  tamara.stanese@rai.it

  glasba@rai.it