RAIPLAY

Odprta knjiga - Libro aperto

Izbor najboljših del slovenske in svetovne literature in dramatike

Oddaja "Odprta knjiga" je posvečena književnosti, z bralnimi nasveti o knjigah različnih žanrov, od klasičnih romanov do sodobnih del domačih in tujih avtorjev. Igralci podajajo dela v integralni verziji ali v priredbi. Poslušalec lahko sledi romanom v nadaljevanjih  vsak dan od ponedeljka do petka.

"Libro aperto" ,  trasmissione dedicata alla lettura, nella quale vengono proposte letture di libri di vario genere, dai romanzi classici alle opere contemporanee di autori sloveni e stranieri. I libri vengono interpretati dagli attori in  forma integrale o sceneggiata. L'ascoltatore può seguire il romanzo a puntate ogni giorno dal lunedì al venerdì.

ponedeljek - petek ob 17.30
lunedì - venerdì alle 17.30 V "Mali sceni"  se vrstijo radijske drame - nanizanke, komedije, kriminalke in razne drame domačih in tujih, klasičnih in sodobnih avtorjev.

"Piccola scena" è uno spazio radiofonico dedicato al radiodramma, dove si alternano sceneggiati a puntate, commedie, gialli e drammi vari di autori sloveni e stranieri, classici e contemporanei.

sobota ob 18.00
sabato alle 18.00
Še nekaj o oddaji - Info aggiuntive sul programma

  • Urednica - A cura di

    Suzi Bandi

  • Stik - Contatti

    dramski@rai.it